Trykkeri skal der til

Trykkeri skal der til

2. januar 2016 0 Af Oliver

Det var lidt af en tilfældighed, der gjorde, at jeg kom i forbindelse med et forholdsvis nyoprettet trykkeri her i byen. Det var, mens jeg var ved at etablere et nyt fitness center, at jeg blev opmærksom på, at jeg var nødt til at have en samarbejdsaftale med et trykkeri, for til et fitness center hører en del trykopgaver. Vi skal blandt andet have trykt medlemskort til de faste kunder, ligesom vi selvfølgelig er nødt til at have nogle visitkort til at reklamere for os selv.

Digital tryk?

Jeg er ny her i byen og rent faktisk ikke flyttet til byen endnu, så jeg kører frem og tilbage hver dag, mens jeg forestår indretningen af det nye fitness center, der ligger inde i midtbyen. En morgen på vej ind til byen, hvor jeg kører gennem en del af byens industrikvarter, fik jeg øje på et stort skilt, der reklamerede for et digital print trykkeri.

Lige præcis den morgen tænkte jeg ikke nærmere over det, men nogle få dage senere, da det gik op for mig, at jeg forholdsvis snart måtte have bestilt de nødvendige tryksager til fitness centeret, kom jeg i tanker om det reklameskilt, jeg havde fået øje på.

Så jeg valgte dagen efter at holde ind ved trykkeriet for at høre, om de kunne klare de opgaver, jeg forventede at afgive ordre på. Jeg blev vist ind til trykkeriets chef, som viste sig også at være indehaveren, og han var naturligt nok mere end opsat på at få mig som kunde.

Som ret nyt trykkeri i byen havde han naturligt nok behov for at udbygge sin kundekreds. Vi havde en god og ret lang snak om de opgaver, jeg forventede, der ville komme. Trykkeren fortalte mig lidt om den i hans beskrivelse meget moderne maskinpark, han havde i sit trykkeri.

Alting foregår digitalt i vore dage, og det har selvfølgelig beskåret det tidsforbrug, der  følger med de enkelte opgaver. Han fortalte med et smil, at hans brancheforening havde lavet en udregning, der viser, at det i vore dage relativt kun koster det halve af, hvad det gjorde for 20 år siden, når man skal have udført en eller anden trykopgave.

Det lød selvfølgelig opmuntrende, for mit budget i forbindelse med oprettelsen af det nye fitness center havde ikke så meget luft tilbage. En del af de maskiner, jeg havde indkøbt til centret, havde været dyrere end beregnet, så jeg kunne ikke tillade mig bare at slå ud med armene.

Derfor spurgte jeg trykkeren om en eller anden form for priseksempel. Han viste mig sit eget visitkort og nævnte, at hvis han skulle lave sådan et til mig i for eksempel 500 eksemplarer, ville det koste mig mindre end en krone pr. stk., idet han forudsatte, at jeg kunne trække momsen fra.

I betragtning af, at det var et usædvanligt flot visitkort i firefarvet tryk, syntes jeg egentlig, at prisen lød ganske rimelig. Trykkeren kunne også præstere meget hurtig levering, lovede han, så samtalen endte med, at jeg lovede at placere mine ordrer hos ham. Og det er super smart, at jeg kan klare det hele på nettet på hans hjemmeside.

Disclaimer